Vorig Archief - Volgend Archief

woensdag 17 juni
2 | 22:09 Work in progress

Beste Allemaal,

U krijgt deze mail omdat u voorganger of organist bent in één van de kerken van Plaatselijk Gesticht (PG), of op andere wijze een bijdrage levert aan de diensten aldaar (bijv. als contactpersoon van een koor).

Zoals u weet maak ik al enige jaren de liturgieboekjes voor de kerkdiensten van PG.
Al die jaren is de uiteindelijke productie en verspreiding van de boekjes verzorgd door het grafisch centrum van PG. Vanaf deze week wordt deze taak overgenomen door het grafisch centrum van DagActiviteitenCentrum (DAC).

Hierdoor verandert er een aantal zaken, waarvan twee nu van belang zijn:
Ten eerste het feit dat DAC in AndereStad zit, en niet meer in OnzeStad, dichtbij de kerken.
Voorheen was het danwel ‘voorschrift’ om het materiaal ten minste twee weken tevoren bij mij in te leveren, zodat ik ten minste tien dagen vóór de dienst de bestanden naar het grafisch centrum kon sturen - het was niettemin mogelijk om in noodgevallen de boekjes nog op de woensdag vóór de zondagse dienst te drukken en verspreiden.
Vanaf nu kan dat niet meer. Op de tweede vrijdag, uiterlijk de maandag voor de zondagse dienst (dus negen, uiterlijk zes dagen tevoren) móeten de bestanden bij DAC aanwezig zijn.
Ik wil u daarom dringend verzoeken om het materiaal op tijd bij mij in te leveren. Het maakt, in dit geval, niet meer uit of ik me haast, of extra tijd vrijmaak: het kan eenvoudig maar tot een bepaalde dag naar de drukker worden gestuurd.

Het tweede punt betreft de verspreiding naar u.
Dhr N., die de vaste leiding in het grafisch centrum had en altijd aanwezig was, had al uw adressen en kon de boekjes zonder meer naar u opsturen. DAC werkt met wisselende krachten, en ik zal hen daarom steeds de adressen moeten opgeven.
Bijgesloten vindt u een document met adressen.
Om er zeker van te zijn dat ik uw adresgegevens goed heb, zou ik u willen vragen deze na te kijken, of, als u in het geheel niet op de lijst staat, uw gegevens aan mij door te geven.

Ik ben me er terdege van bewust dat niet iedereen het op prijs stelt dat adressen algemeen bekend zijn en worden rondgezonden. Ikzelf zou het, eerlijk is eerlijk, niet prettig vinden. Toch heb ik, na lang overwegen, besloten het op deze manier te doen; erop vertrouwend dat u met discretie met andermans gegevens omgaat.
Mijn oprechte excuses als dit een verkeerd besluit was.

Ik hoop op uw hulp, en zie uit naar uw reactie.

Hartelijke groeten,

Puck

(...)

Ik bedoel maar. Dat u niet denkt dat ik nooit meer schrijf. Alleen: niet voor u. Writer's block and all.
Dit was een ongelukje, eigenlijk; noem het een oprisping.